بيمه البرز - البرز1 (IRO1BALB0001)


ISIN Code IRO1BALB0001
نام فارسی بيمه البرز
نماد فارسی البرز1
نام انگلیسی Alborz Bimeh
نماد انگلیسی BALB1
کد CISIN IRO1BALB0001
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد صنعت 66
زیرمجموعه بيمه غيرزندگي
کپ زیرمحموعه 6603
مدیرعامل سيدرسول تاجدار
تلفن 29461300
دورنگار 26410845
رایانامه info@AlborzInsurance.IR
سایت www.alborzinsurance.ir
آدرس شرکت تهران- خيابان شريعتي -بالاتر از خيابان شهيد وحيددستگردي(ظفر) -شماره1320
آدرس کارخانه -
فعاليتهاي اصلي: ارائه خدمات مستقيم بيمه اي در رشته هاي زندگي و غير زندگي ، اخذ پوشش هاي اتکائي از داخل و خارج از کشور، پذيرش بيمه هاي اتکائي از بيمه هاي داخلي و خارجي، سرمايه گذاري از محل سرمايه،ذخائرفني و اندوخته هاي قانوني