بيمه آسيا - آسيا1 (IRO1ASIA0001)


ISIN Code IRO1ASIA0001
نام فارسی بيمه آسيا
نماد فارسی آسيا1
نام انگلیسی Asia Bime
نماد انگلیسی ASIA1
کد CISIN IRO1ASIA0008
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد صنعت 66
زیرمجموعه بيمه غيرزندگي
کپ زیرمحموعه 6603
مدیرعامل -
تلفن -
دورنگار -
رایانامه -
سایت -
آدرس شرکت -
آدرس کارخانه -
-