شایعات و شنیده‌ها

شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
7 ماه پیش 10:00 - 04 اسفند 1395
شنیده ای از دو سهم بورسی
7 ماه پیش 10:00 - 04 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم ساختمانی
7 ماه پیش 09:30 - 03 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم فرابورسی
7 ماه پیش 09:30 - 03 اسفند 1395
شنیده ای از دو سهم بورسی
7 ماه پیش 09:30 - 01 اسفند 1395
گروه غذايى : سازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد ( فائو ) اعلام كرد كه ميانگين جهانى قيمت مواد غذايى در ماه فوريه سالجارى به بالاترين رقم طى دوسال اخير رسيده و اين روند احتمالا با بى ثباتى بيشترى تداوم
شنیده ای از گروه غذایی
7 ماه پیش 09:00 - 30 بهمن 1395
شنیده ای از دو سهم حمل و نقلی
7 ماه پیش 09:00 - 27 بهمن 1395
شنیده ای از گروه معدنی
7 ماه پیش 09:30 - 26 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم ساختمانی
7 ماه پیش 09:30 - 26 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم سیمانی
7 ماه پیش 10:30 - 23 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بیمه ای
7 ماه پیش 10:30 - 23 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
7 ماه پیش 10:30 - 23 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم سیمانی
7 ماه پیش 10:00 - 23 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بیمه ای
7 ماه پیش 10:00 - 23 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
7 ماه پیش 10:00 - 23 بهمن 1395
شنیده ای از گروه پتروشیمی
8 ماه پیش 09:00 - 20 بهمن 1395
شنیده ای از یک نماد فرابورسی
8 ماه پیش 09:00 - 20 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
8 ماه پیش 09:00 - 20 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
8 ماه پیش 09:00 - 19 بهمن 1395
شنیده ای از تازه وارد بورسی
8 ماه پیش 09:30 - 18 بهمن 1395