شایعات و شنیده‌ها

شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
2 ماه پیش 10:00 - 04 اسفند 1395
شنیده ای از دو سهم بورسی
2 ماه پیش 10:00 - 04 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم ساختمانی
2 ماه پیش 09:30 - 03 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم فرابورسی
2 ماه پیش 09:30 - 03 اسفند 1395
شنیده ای از دو سهم بورسی
2 ماه پیش 09:30 - 01 اسفند 1395
گروه غذايى : سازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد ( فائو ) اعلام كرد كه ميانگين جهانى قيمت مواد غذايى در ماه فوريه سالجارى به بالاترين رقم طى دوسال اخير رسيده و اين روند احتمالا با بى ثباتى بيشترى تداوم
شنیده ای از گروه غذایی
2 ماه پیش 09:00 - 30 بهمن 1395
شنیده ای از دو سهم حمل و نقلی
2 ماه پیش 09:00 - 27 بهمن 1395
شنیده ای از گروه معدنی
2 ماه پیش 09:30 - 26 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم ساختمانی
2 ماه پیش 09:30 - 26 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم سیمانی
3 ماه پیش 10:30 - 23 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بیمه ای
3 ماه پیش 10:30 - 23 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
3 ماه پیش 10:30 - 23 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم سیمانی
3 ماه پیش 10:00 - 23 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بیمه ای
3 ماه پیش 10:00 - 23 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
3 ماه پیش 10:00 - 23 بهمن 1395
شنیده ای از گروه پتروشیمی
3 ماه پیش 09:00 - 20 بهمن 1395
شنیده ای از یک نماد فرابورسی
3 ماه پیش 09:00 - 20 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
3 ماه پیش 09:00 - 20 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
3 ماه پیش 09:00 - 19 بهمن 1395
شنیده ای از تازه وارد بورسی
3 ماه پیش 09:30 - 18 بهمن 1395