شایعات و شنیده‌ها

شنیده ای از یک هلدینگ دارویی
5 روز پیش 11:30 - 28 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم فرابورسی
1 هفته پیش 10:00 - 25 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
1 هفته پیش 10:00 - 25 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
1 هفته پیش 11:30 - 24 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
2 هفته پیش 10:00 - 22 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم فولادی
2 هفته پیش 11:00 - 21 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم حمل و نقلی
2 هفته پیش 09:00 - 18 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
2 هفته پیش 09:00 - 18 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
2 هفته پیش 09:00 - 18 اسفند 1395
شنیده ای از قطعه ساز ها
2 هفته پیش 09:00 - 17 اسفند 1395
شنیده ای از گروه لاستیکی
3 هفته پیش 09:30 - 14 اسفند 1395
شنیده ای از گروه پتروشیمی
3 هفته پیش 09:30 - 14 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
3 هفته پیش 10:00 - 10 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
3 هفته پیش 10:00 - 10 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم ساختمانی

شنیده ها از فروش املاک شرکت سخت آژند در آینده نزدیک خبر می دهند.بر اساس آخرین اطلاعات خریدار پروژه چابکسر با شرکت به توافق رسیده است.

3 هفته پیش 16:43 - 09 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
3 هفته پیش 10:00 - 09 اسفند 1395
شنیده ای از گروه دارویی
4 هفته پیش 10:00 - 08 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
4 هفته پیش 09:30 - 07 اسفند 1395
شنیده ای از گروه سیمانی
4 هفته پیش 09:00 - 07 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
4 هفته پیش 09:00 - 07 اسفند 1395