شایعات و شنیده‌ها

شنیده ای از یک هلدینگ دارویی
8 ماه پیش 11:30 - 28 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم فرابورسی
8 ماه پیش 10:00 - 25 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
8 ماه پیش 10:00 - 25 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
8 ماه پیش 11:30 - 24 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
8 ماه پیش 10:00 - 22 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم فولادی
8 ماه پیش 11:00 - 21 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم حمل و نقلی
8 ماه پیش 09:00 - 18 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
8 ماه پیش 09:00 - 18 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
8 ماه پیش 09:00 - 18 اسفند 1395
شنیده ای از قطعه ساز ها
8 ماه پیش 09:00 - 17 اسفند 1395
شنیده ای از گروه لاستیکی
8 ماه پیش 09:30 - 14 اسفند 1395
شنیده ای از گروه پتروشیمی
8 ماه پیش 09:30 - 14 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم خودرویی
9 ماه پیش 10:00 - 10 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
9 ماه پیش 10:00 - 10 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم ساختمانی

شنیده ها از فروش املاک شرکت سخت آژند در آینده نزدیک خبر می دهند.بر اساس آخرین اطلاعات خریدار پروژه چابکسر با شرکت به توافق رسیده است.

9 ماه پیش 16:43 - 09 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
9 ماه پیش 10:00 - 09 اسفند 1395
شنیده ای از گروه دارویی
9 ماه پیش 10:00 - 08 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
9 ماه پیش 09:30 - 07 اسفند 1395
شنیده ای از گروه سیمانی
9 ماه پیش 09:00 - 07 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
9 ماه پیش 09:00 - 07 اسفند 1395