شایعات و شنیده‌ها

شنیده ای از یک سهم ساختمانی

شنیده ها از فروش املاک شرکت سخت آژند در آینده نزدیک خبر می دهند.بر اساس آخرین اطلاعات خریدار پروژه چابکسر با شرکت به توافق رسیده است.

29 دقیقه پیش 16:43 - 09 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
7 ساعت پیش 10:00 - 09 اسفند 1395
شنیده ای از گروه دارویی
1 روز پیش 10:00 - 08 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم بورسی
2 روز پیش 09:30 - 07 اسفند 1395
شنیده ای از گروه سیمانی
2 روز پیش 09:00 - 07 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
2 روز پیش 09:00 - 07 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
5 روز پیش 10:00 - 04 اسفند 1395
شنیده ای از دو سهم بورسی
5 روز پیش 10:00 - 04 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم ساختمانی
6 روز پیش 09:30 - 03 اسفند 1395
شنیده ای از یک سهم فرابورسی
6 روز پیش 09:30 - 03 اسفند 1395
شنیده ای از دو سهم بورسی
1 هفته پیش 09:30 - 01 اسفند 1395
گروه غذايى : سازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد ( فائو ) اعلام كرد كه ميانگين جهانى قيمت مواد غذايى در ماه فوريه سالجارى به بالاترين رقم طى دوسال اخير رسيده و اين روند احتمالا با بى ثباتى بيشترى تداوم
شنیده ای از گروه غذایی
1 هفته پیش 09:00 - 30 بهمن 1395
شنیده ای از دو سهم حمل و نقلی
2 هفته پیش 09:00 - 27 بهمن 1395
شنیده ای از گروه معدنی
2 هفته پیش 09:30 - 26 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم ساختمانی
2 هفته پیش 09:30 - 26 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم سیمانی
2 هفته پیش 10:30 - 23 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بیمه ای
2 هفته پیش 10:30 - 23 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم قطعه ساز
2 هفته پیش 10:30 - 23 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم سیمانی
2 هفته پیش 10:00 - 23 بهمن 1395
شنیده ای از یک سهم بیمه ای
2 هفته پیش 10:00 - 23 بهمن 1395