آموزش

قسمت سیزدهم
آموزش گام به گام بورس - انواع بازارسرمایه

در این قسمت انواع بازار سرمایه را برای شما عزیزان معرفی مینماییم

1 سال پیش 04:59 - 04 مهر 1395
قسمت دوازدهم
آموزش گام به گام بورس - ریسک نظام مند

موضوع این قسمت تعریف ریسک نظام مند می باشد با ما همراه باشید

1 سال پیش 04:57 - 04 مهر 1395
قسمت یازدهم
آموزش گام به گام بورس - سرمایه گذاری

در این قسمت بر آنیم تا شما را با مفهوم سرمایه گذاری آشنا نماییم

1 سال پیش 04:54 - 04 مهر 1395
قسمت دهم
آموزش گام به گام بورس - اوراق مشارکت یا اوراق قرضه

در قسمت جدید به بررسی اوراق مشارکت یا قرضه خواهیم پرداخت

1 سال پیش 04:46 - 04 مهر 1395
قسمت نهم
آموزش گام به گام بورس - تامین مالی

آیا تا بحال میدانستید که تامین مالی چیست و به چه منظور کاربرد دارد؟

1 سال پیش 04:43 - 04 مهر 1395
قسمت هشتم
آموزش گام به گام بورس - انواع بورس کدام است؟

در این قسمت به انواع بازار بورس می پردازیم

1 سال پیش 04:41 - 04 مهر 1395
قسمت هفتم
آموزش گام به گام بورس - انواع سهام

حال باید دید انواع سهام موجود چیست؟

1 سال پیش 04:39 - 04 مهر 1395
قسمت ششم
آموزش گام به گام بورس - بازار بورس اوراق بهادار

در این قسمت به اختصار به تعریف بازار بورس می پردازیم

1 سال پیش 04:36 - 04 مهر 1395
قسمت پنجم
آموزش گام به گام بورس - انواع بازارها

در این قسمت به تشریح کلی انواع بازارها می پردازیم

1 سال پیش 20:59 - 03 مهر 1395
قسمت چهارم
آموزش بورس - مزایاى ورود به بورس براى شرکت ها

در این بین سوالی مطرح می شود و آن این است که واقعا، چرا شرکتها برای حضور دراین بازار از خود علاقه نشان می دهند؟ و اساسا مزایای حضور شرکتها دربازار بورس چیست؟

1 سال پیش 18:23 - 01 مهر 1395
قسمت سوم
آموزش بورس - مزایاى سرمایه گذارى در بورس

حال باید دید که چرا آحاد مردم درخصوص ورود به این بازار اظهار تمایل می نمایند. دراین قسمت تنها به ذکر چکیده ای از عوامل موثر در این امر خواهیم پرداخت.

1 سال پیش 18:12 - 01 مهر 1395
قسمت دوم
آموزش بورس - سابقه بورس در ایران

فکر اصلی ایجاد بورس در ایران به سال 1315برمیگردد. دراین سال یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات ناظر برفعالیت بورس اوراق بهادار به ایران آمدند، اما مطالعات آنها با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید.

1 سال پیش 18:09 - 01 مهر 1395
قسمت اول
آموزش بورس - تاریخچه

حدود 500 سال پیش در یکی از شهرهای بلژیک درمقابل منزل فردی به نام (واندر بورس) صرافان گرد هم آمده اوراق بهادار داد و ستد میکردند.

1 سال پیش 18:18 - 01 مهر 1395