آموزش

قسمت سی و سوم
آموزش گام به گام بورس - مدیریت قیمت

در این قسمت شما را با نحوه مدیریت قیمت در سهام آشنا میکنیم

1 سال پیش 22:05 - 23 مهر 1395
قسمت سی و دوم
آموزش گام به گام بورس - اصطلاحات بورسی ۲

در این قسمت شما را با باقیمانده اصطلاحات آشنا خواهیم کرد

1 سال پیش 21:56 - 23 مهر 1395
قسمت سی و یکم
آموزش گام به گام بورس - اصطلاحات بورسی

در این قسمت شما را با DPS و EPS آشنا میکنیم

1 سال پیش 21:19 - 19 مهر 1395
قسمت سی ام
آموزش گام به گام بورس - صورت های مالی ۳

در این قسمت شما را با باقیمانده صورتهای مالی آشنا میکنیم

1 سال پیش 19:54 - 18 مهر 1395
قسمت بیست و نهم
آموزش گام به گام بورس - صورت های مالی ۲

در این قسمت شما را با سه مولفه ترازنامه؛ صورتهای سود و زیان و نحوه بررسی صورت سود و زیان آشنا میکنیم.

1 سال پیش 20:12 - 17 مهر 1395
قسمت بیست و هشتم
آموزش گام به گام بورس - صورت های مالی

در این قسمت شما را با صورت های مالی شرکتها آشنا میکنیم

1 سال پیش 19:13 - 16 مهر 1395
قسمت بیست و هفتم
آموزش گام به گام بورس - جلسات سهام داران

در این قسمت شما را با جلسات سهام داران و مجمع عادی و فوق العاده آشنا خواهیم کرد

1 سال پیش 22:35 - 15 مهر 1395
قسمت بیست و ششم
آموزش گام به گام بورس - مشخصات مجمع

در این قسمت شما را با مشخصات مجامع آشنا می کنیم

1 سال پیش 07:29 - 15 مهر 1395
قسمت بیست و پنجم
آموزش گام به گام بورس - هیئت مدیره و سال مالی

در این قسمت شما را با ۲ مطلب آشنا میکنیم با ما همراه باشید

1 سال پیش 22:23 - 13 مهر 1395
قسمت بیست و چهارم
آموزش گام به گام بورس - حداقل ضوابط و شرایط پذیرش سهام شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهادار

در این قسمت شما را با حداقل ضوابط و شرایط پذیرش سهام شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهادار آشنا می نماییم

1 سال پیش 05:56 - 13 مهر 1395
قسمت بیست و سوم
آموزش گام به گام بورس - شرایط درج نام شرکت در تابلو بورس اوراق بهادار

در این قسمت شما را با شرایط درج نام شرکت در بورس آشنا میکنیم

1 سال پیش 05:38 - 13 مهر 1395
قسمت بیست و دوم
آموزش گام به گام بورس - پذیره نویسی و جذب سرمایه شرکت

در قسمت قبل شرایط شرکتهای سهامی عام را تشریح کردیم حال به روند پذیره نویسی و جذب سرمایه این شرکتها می پردازیم

1 سال پیش 20:20 - 10 مهر 1395
قسمت بیست و یکم
آموزش گام به گام بورس - سهام چه شرکت هایی در بورس معامله می شود

در این قسمت به شرایط شرکتهای حاضر در بورس می پردازیم

1 سال پیش 21:24 - 09 مهر 1395
قسمت بیستم
آموزش گام به گام بورس - شرکتها

در این قسمت شما را بیشتر با خصوصیات شرکتهای سرمایه گذاری آشنا میکنیم

1 سال پیش 20:15 - 08 مهر 1395
قسمت نوزدهم
آموزش گام به گام بورس - آشنایی با شرکتها

در این قسمت به معرفی شرکتهای سهامی عام و خاص می پردازیم

1 سال پیش 20:50 - 07 مهر 1395
قسمت هجدهم
آموزش گام به گام بورس - مزایای بورس

در این قسمت در نظر داریم تا مزایای بورس را از ابعاد مختلف بررسی کنیم

1 سال پیش 20:25 - 06 مهر 1395
قسمت هفدهم
آموزش گام به گام بورس - کارگزاری ها

در این قسمت شما را دقیق تر با کارگزاری و نحوه کار آن آشنا مینماییم

1 سال پیش 19:54 - 05 مهر 1395
قسمت شانزدهم
آموزش گام به گام بورس - انواع تالار ها

در این قسمت شمارا با انواع تالار های بورس موجود آشنا میکنیم

1 سال پیش 20:57 - 04 مهر 1395
قسمت پانزدهم
آموزش گام به گام بورس - گسترش بازار سرمایه

در این قسمت به تاثیر گسترش بازار سرمایه بر مناطق مختلف می پردازیم

1 سال پیش 05:09 - 04 مهر 1395
قسمت چهاردهم
آموزش گام به گام بورس - ارزشها

آیا میدانید انواع ارزش در بورس کدام است؟

1 سال پیش 05:02 - 04 مهر 1395