قسمت سی و هفتم

آموزش گام به گام بورس - افزایش سرمایه از محل اورده نقدی


دیده بان بورس: در این قسمت شما را با یک روش دیگر برای افزایش سرمایه آشنا میکنیم

-افزایش سرمایه از محل آورده نقدی :

زمانی که شرکت اندوخته ای جهت افزایش سرمایه در اختیار ندارد و جهت ایجاد نقدینگی قصد افزایش سرمایه را داشته باشد ، میتواند از این روش برای افزایش سرمایه استفاده کند . (توضیح اینکه گاهی شرکتها مقداری از مبلغ افزایش سرمایه را بصورت اندوخته دارند . ولی این مقدار برای افزایش مورد نظر کافی نیست، در این حالت شرکت میتواند، از روش اول و دوم همزمان مبلغ افزایش سرمایه را تامین کند .) در این حالت شرکت به هر سهامدار به نسبت تعداد سهام قبلی امتیازی جهت خرید سهام جدید میدهد که اصطلاحا به آن حق تقدم میگویند . پس از ثبت افزایش به این روش برگه های حق تقدم به آدرس سهامداران ارسال میگردد . سهامداران پس از دریافت برگه های حق تقدم در صورت تمایل ، مبلغ اسمی سهام متعلقه (که تعداد آن در برگه حق تقدم مشخص میشود )، را در مهلت مقرر به حساب شرکت واریز نموده و پس از مدتی ( معمولا از یک تا چهار ماه ) برگه های سهام جدید به سهامداران داده میشود . در صورتی که سهامدار به هر علتی ، مایل نباشد از امتیاز حق تقدم خویش استفاده نماید، میتواند این امتیاز را به دیگری واگذار نماید . برای اینکار می بایست با مراجعه به کارگزاری و تکمیل فرم درخواست فروش تقاضای فروش حق تقدم خود را بنماید .

خریداران برگه های حق تقدم ، می بایست علاوه بر پرداخت مبلغی که بابت خرید حق تقدم به فروشنده می پردازند مبلغ اسمی تعداد حق تقدم خریداری شده را نیز به حساب شرکت واریز و به انتظار دریافت برگه های سهام بمانند . معمولا با توجه به اینکه تبدیل برگه های حق تقدم به برگه سهم مدتی بطول میانجامد و در طول این مدت امکان خرید و فروش روی آن وجود ندارد و به نوعی پول پرداختی بابت این سهام تا زمان تبدیل شدن به سهم بلوکه میگردد ، تفاوت قیمت برگه حق تقدم با قیمت سهام شرکت در بازار کمی بیشتر از ۱۰۰۰ ریال (مبلغ اسمی سهم ) می باشد . که این اختلاف قیمت با انتظارات بازار نسبت به آینده سهم و سابقه شرکت در مدت زمان ارسال برگه های سهام جدید رابطه معکوس دارد و هر چه قدر دید بازار نسبت به آینده شرکت و سابقه شرکت در ارسال برگه های سهم مثبت تر باشد، تقاضا برای خرید ان بیشتر و در نتیجه این اختلاف قیمت کمتر میشود. در زمانی که به هر دلیلی سهامداری از حق تقدم خود استفاده ننماید و یا به علت نداشتن آدرس پستی دقیق نزد شرکت موفق به دریافت برگه حق تقدم خود نشود ، شرکت پس از فروش این برگه ها در بازار وجه آن را در حساب سهامدار نزد شرکت نگهداری می نماید . مثال : فرض کنید شرکتی با سرمایه ۱۰۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰ میلیون برگه سهم افزایش سرمایه ای به میزان %۱۰۰ را در نظر دارد . در این حالت به هر یک از سهامداران ، معادل سهام قبلی شان امتیاز حق تقدم تعلق میگیرد. (به ازاء هر۱ سهم ۱ سهم جدید ) و سهامداران پس از واریز ۱۰۰۰ ریال برای هر حق تقدم صاحب یک سهم جدید میگردند . قیمت سهم پس از بازگشایی ، معمولا اینگونه محاسبه میشود که در ارزش بازارهر یک از سهامداران از شرکت مزبور تغییری حاصل نشود .فرضا اگر قیمت سهم قبل از مجمع ۵۰۰۰ ریال بوده باشد با توجه به اینکه بابت هر سهم ۱۰۰۰ ریال پرداخت شده دارنده هر یک سهم در گذشته اکنون دارای ۲ سهم میباشد .که هر یک از آنها دارای ارزش حدودا ۳۰۰۰ ریال در بازار است . حال فرض کنید شرکت مزبور مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال بصورت اندوخته دارد . برای افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی نیاز به ۵۰۰۰ میلیون ریال دیگر دارد، که در این حالت، سهامداران به ازاء پرداخت ۵۰۰ ریال برای هر سهم ، معادل سهام قبلی خود سهام جدید دریافت میکنند .در این حالت ، اصطلاحا میگویند شرکت از طریق اندوخته و آورده نقدی افزایش سرمایه داده .

 فرمول کلی برای محاسبه حداقل قیمت سهم پس از افزایش بصورت زیر است :

حداقل قیمت پس از افزایش =
( قیمت سهم قبل از افزایش +مبلغ اسمی به نسبت حق تقدم متعلقه به یک سهم )/ (تعداد حق تقدمی که به هر سهم تعلق میگیرد +۱ )

فرضا اگر قیمت سهم شرکت قبل از مجمع ۳۰۰۰ ریال باشد و شرکت ۵۰% افزایش سرمایه بدهد تعداد حق تقدم متعلقه هر سهم برابر ۵/. میباشد، که حداقل قیمت هر سهم پس از مجمع برابر میشود با (۳۰۰۰+۵۰۰ )تقسیم بر ۱.۵ که برابر است با حدودا ۲۳۳۰ ریال .

1 سال پیش 19:42 - 27 مهر 1395