در هفته پایانی تابستان: بیش از 45800 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران معامله شد


دیده بان بورس: در پایان معاملات هفته منتهی به 29 شهریور ماه 96، شاخص کل نسبت به هفته قبل 2 / 4 کاهش روبه رو شد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، در پایان معاملات هفته منتهی به29 شهریور ماه 96، شاخص کل با 3459 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 85832 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 2161 واحد افزایش به رقم 59906 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 8979 واحد افزایش عدد 188371 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با   7 /  3  درصد کاهش و 5 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در 5 روز کاری  هفته  پایانی شهریور ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 45874 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 1 درصد کاهش یافته است.

در ضمن تعداد 16979 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 1 میلیون و 169 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 6 درصد کاهش و 6 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

این درحالی است که تعداد 219 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 2270 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و  به ترتیب با 94 درصد  و 89 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

4 هفته پیش 13:00 - 31 شهریور 1396