قطعیت معامله عمده شرکت تولید محور خودرو (خمحور4)


دیده بان بورس: قطعیت معامله عمده شرکت تولید محور خودرو (خمحور4)به شرح زیر می باشد .

 

بر اساس گزارش معاونت بازار، چهارشنبه مورخ 29 /06  /1396 - تعداد 100ر074ر42  سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت تولید محور خودرو به ارزش  138 میلیارد ریال که توسط شرکت سایپا به وکالت از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار به صورت یکجا و نقد و اقساط (طبق شرایط اعلامی) و به قیمت پایه هر سهم 3291 ریال ، در تاریخ27 /06 /1396  انجام  شده بود پس از احراز شرایط قطعی شد.        معاونت بازار

1 ماه پیش 17:00 - 29 شهریور 1396