قطعیت معامله عمده شرکت تولید محور خودرو (خمحور4)


دیده بان بورس: قطعیت معامله عمده شرکت تولید محور خودرو به شرح زیر می باشد .

بر اساس گزارش معاونت بازار، چهارشنبه مورخ 29 /06/1396 - تعداد 051ر330ر97 سهم معادل 23 درصد از سهام شرکت تولید محور خودرو به ارزش 394 میلیارد ریال که توسط شرکت ایران خودرو دیزل به صورت یکجا و نقد و اقساط (طبق شرایط اعلامی) و به قیمت پایه هر سهم 045ر4 ریال ، در تاریخ26/06/1396 انجام  شده بود پس از احراز شرایط قطعی شد.          معاونت بازار

1 ماه پیش 17:00 - 29 شهریور 1396