ارزش بازار بورس تهران از 334000 میلیارد تومان عبور کرد


دیده بان بورس: در پایان معاملات تالار های بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 27 شهریور96، در39هزار دفعه، تعداد 473 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 1 هزارو 74 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 334 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 498 واحد افزایش به رقم 84414 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 381 واحد افزایش به رقم 58673 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 913 واحد افزایش رقم 186572واحد را تجربه کرد.

 بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی پردیس، ملی صنایع مس ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ارتباطات سیار ایران، گل گهر، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، مخابرات ایران، داده گستر عصر نوین و سایپا به نام خود ثبت کردند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را سایپا، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران (فملی2)، گل گهر، گروه پتروشیمی س. ایرانیان، توسعه معادن و فلزات، حق تقدم سرمایه گذاری پردیس، صنایع پتروشیمی کرمانشاه(کرماشا2) و ایران خودرو دیزل به خود اختصاص دادند.

بازگشایی و توقف نماد معاملاتی

این در حالی است که نماد معاملاتی شرکت های سیمان سپاهان(سپاها) و گلتاش(شگل) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، کارت اعتباری ایران کیش (رکیش) با توجه به تعدیل پیش بینی درامد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29، حق تقدم شرکت کارت اعتباری ایران کیش (رکیشح) با توجه به بازگشایی نماد اصلی بازگشایی شدند.

همچنین نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو) جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی -عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و فیبر ایران(چفیبر)به منظور بررسی بیشتر اطلاعات متوقف شدند.

بازار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 17 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 17 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 6 میلیون و 118 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از61 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

اوراق تبعی

در بازار اوراق تبعی تعداد 21 میلیون ورقه از اوراق اختیار فروش تبعی ملی صنایع مس ایران(هفملی7061) به ارزش 21 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار مشتقه

در بازار اوراق مشتقه تعداد 280 قرارداد به ارزش بیش از 1 میلیارد و 367 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

1 ماه پیش 18:00 - 27 شهریور 1396