انجام معامله عمده شرکت تولید محور خودرو (خمحور4)


دیده بان بورس: انجام معامله عمده شرکت تولید محور خودرو (خمحور4)به شرح زیر می باشد.

بر اساس گزارش معاونت بازار، دو شنبه مورخ 27 /06 /1396، تعداد 100ر074ر42  سهم معادل 10  درصد از سهام شرکت تولید محور خودرو به ارزش  138 میلیارد ریال، توسط شرکت سایپا به وکالت از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار به صورت یکجا و نقد و اقساط (طبق شرایط اعلامی) و به قیمت پایه هر سهم  3291  ریال عرضه و انجام شد . معامله مذکور تا احراز شرایط به صورت غیر قطعی باقی خواهد ماند.    معاونت بازار

1 ماه پیش 14:00 - 27 شهریور 1396