انجام معامله عمده شرکت تولید محور خودرو (خمحور4)


دیده بان بورس: انجام معامله عمده شرکت تولید محور خودرو (خمحور4)به شرح زیر می باشد.

بر اساس گزارش معاونت بازار، دو شنبه مورخ 26 /06 /1396، تعداد 051ر330ر97  سهم معادل 23  درصد از سهام شرکت تولید محور خودرو به ارزش  394 میلیارد ریال، توسط شرکت ایران خودرو دیزل به صورت یکجا و نقد و اقساط (طبق شرایط اعلامی) و به پایه هر سهم  4045  ریال عرضه و انجام شد . معامله مذکور تا احراز شرایط به صورت غیر قطعی باقی خواهد ماند.    معاونت بازار

1 ماه پیش 14:00 - 26 شهریور 1396