رشد نفت کند می‌شود؟


دیده بان بورس: آمار تولید نفت ایران در سال‌های 2016 و 2017 براساس گزارش ماهانه اوپک حاکی از آن است که تولید نفت‌خام ایران در سه ماهه اول سال 1396 (سه ماهه دوم سال 2017) 7 درصد رشد داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بخش نفت یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ به طوری که ستانده این بخش تاثیرپذیری بسیار پایینی از تولیدات سایر بخش‌های اقتصادی داشته، اما در عین حال میزان سطح فعالیت در این بخش از کانال‌های مختلفی از جمله هزینه‌های جاری و عمرانی (که در خدمات عمومی و بخش ساختمان دولتی هزینه می‌شوند) بر ستانده سایر بخشهای اقتصادی تاثیرگذار است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی گروه نفت در سال 1395 حدود 62 درصد رشد داشته است که باعث رشد 9.8 درصدی تولید ناخالص داخلی شده است؛ این در حالی است که براساس اعلام مرکز آمار ایران، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در سال 1395 برابر 35.3 درصد رشد داشته که باعث رشد 5.8 درصدی رشد تولید ناخالص داخلی شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد ارزش افزوده این بخش در سال 1395 به سطح ارزش‌افزوده آن در سال 1390 رسیده است که به نوعی به معنای تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید این بخش است، بنابراین رشد بالایی برای این بخش در سال 1396 قابل انتظار نخواهد بود.

از سوی دیگر، آمار تولید نفت ایران در سال‌های 2016 و 2017 براساس گزارش ماهانه اوپک حاکی از آن است که تولید نفت‌خام ایران در سه ماهه اول سال 1396 (سه ماهه دوم سال 2017) 7 درصد رشد داشته است.

به طور کلی براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس گروه نفت در سال 1396 حدود 4.1 درصد رشد خواهد داشت.

نفت

2 ماه پیش 10:00 - 23 شهریور 1396