۳ میلیون و ۸۲۸ هزار بشکه؛ تولید روزانه نفت ایران


میزان تولید نفت ایران در ماه اوت به ۳ میلیون و ۸۲۸ هزار بشکه در روز رسیده است. (منبع)

1 هفته پیش 01:00 - 23 شهریور 1396