روابط عمومی بانک صادرات ایران لوح تقدیر گرفت


دیده بان بورس: لوح تقدیر پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی، به پاس تلاش در جهت آموزش و توسعه حرفه ای روابط عمومی ایران ، به مدیر کل روابط عمومی بانک صادرات ایران تعلق گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین، در این لوح از اهتمام و تلاش حمیدرضا رهبر، مدیر کل روابط عمومی بانک صادرات ایران، در راستای آموزش و توسعه حرفه ای روابط عمومی تقدیر شده است.

2 ماه پیش 23:00 - 22 شهریور 1396