رکورد زنی پیاپی در بازار سرمایه: تخصیص عرضه اولیه 'های وب' به بیش از 104 هزار کد معاملاتی


دیده بان بورس: نحوه تخصیص سهام شرکت "های وب" در روز عرضه اولیه اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران ، در تاریخ 22 /06 /1396 تعداد 400 میلیون سهم از سهام شرکت داده گستر عصر نوین  "های وب " ، برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران به روش ثبت سفارش  عرضه و با قیمت هر سهم برابر با 2850 ریال مورد معامله قرار گرفت. کل خریداران 104873شخص بودند که 103994 شخص حقیقی (2 / 99 درصد) خریدها را انجام دادند و مابقی خریدها توسط  879 شخص حقوقی (8 / 0 درصد) انجام شده است که رکورد جدیدی در عرضه به روش ثبت سفارش در بازار سرمایه محسوب می شود.

در جریان این معاملات، حقیقی ها توانستند  تعداد 356797672 سهم "های وب"  معادل 2 / 89 درصد را به خود اختصاص دهند و تعداد 3202328  سهم  نیز معادل 8 / 0 درصد به حقوقی ها اختصاص یافت.

لازم به ذکر است علاوه بر آن معادل 40 میلیون سهم به کارکنان شرکت اختصاص یافت.

2 ماه پیش 18:00 - 22 شهریور 1396