عملکرد خیره کننده بیمه ایران در سال‌۹۵


دیده بان بورس: با اعلام بیمه مرکزی، بیمه ایران در سال ۹۵ با رسیدگی به بیش از ۲۵ میلیون فقره خسارت، ۷۹/۱ درصد از کل خسارات ثبت شده در کشور را پوشش داده است.

خروج مستحکم بیمه ایران از بحران،رشد ۱۸ درصدی تعداد بیمه نامه های تولیدی بیمه ایران در سال ۹۵، رشد ۱۶ درصدی میزان حق بیمه،سودده شدن بیمه ایران در سال ۹۵ برای اولین بار در سالهای اخیر.

بیمه ایران

2 ماه پیش 11:00 - 22 شهریور 1396