چدن رکورد زد: تخصیص عرضه اولیه سهام به بیش از 101 هزار کد معاملاتی


دیده بان بورس: نحوه تخصیص سهام شرکت چدن سازان در روز عرضه اولیه اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران ، در تاریخ 21 /06 /1396 تعداد 80 میلیون سهم از سهام شرکت چدن سازان برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران به روش ثبت سفارش  عرضه و با قیمت هر سهم برابر با 1950 ریال مورد معامله قرار گرفت. کل خریداران 101287شخص بودند که 100508 شخص حقیقی (2 / 99 درصد) خریدها را انجام دادند و ما بقی خریدها (8 / 0 درصد) توسط  778 شخص حقوقی انجام شده است.

در جریان این معاملات، حقیقی ها توانستند  تعداد 55569766 سهم چدن  معادل  5 / 69 درصد را به خود اختصاص دهند و تعداد 24430234 سهم  نیز معادل 5 / 30 درصد به حقوقی ها اختصاص یافت.

2 ماه پیش 18:00 - 21 شهریور 1396