تغییر مالکیت بیش از 2300 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران


دیده بان بورس: در پایان معاملات تالار های بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 21 شهریور96، در146هزار دفعه، تعداد 556 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 2 هزارو 382 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 330 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

در پایان معاملات تالار های بورس اوراق بهادار تهران سه شنبه مورخ 21 شهریور96، در146هزار دفعه، تعداد 556 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 2 هزارو 382 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 330 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 100 واحد افزایش به رقم 83469 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 48 واحد افزایش به رقم 58197 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 338 واحد افزایش رقم 183507واحد را تجربه کرد.

 بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان، گل گهر، آسان پرداخت پرشین، سایپا، گروه پتروشیمی س. ایرانیان، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، پالایش نفت بندرعباس و پارس خودرو به نام خود ثبت کردند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را تولیدی چدن سازان، سایپا، پلی اکریل، صندوق س. با درآمد ثابت کمند، صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا، صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا(امین یکم فردا2)، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت تبریز(شبریز2)، صندوق س. پارند پایدار سپهر، آیان پرداخت پرشین و زامیاد  به خود اختصاص دادند.

بازگشایی و توقف نماد معاملاتی

این در حالی است که نماد معاملاتی شرکت های گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(پترول) پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی-عمومی فوق العاده مبنی بر اصلاح اساسنامه و قند نقش جهان(قنقش)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی بازگشایی شدند.

همچنین نماد معاملاتی شرکت های پلی اکریل ایران (شپلی) جهت برگزاری مجامع عمومی فوق العاده - عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی،شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین(تیپیکو) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی متوقف شدند.

بازار بدهی                   

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 784 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 774 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 70 میلیون و 657 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از 490 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

2 ماه پیش 17:00 - 21 شهریور 1396