انجام معامله عمده شرکت بانک ملت (وبملت4)


دیده بان بورس: انجام معامله عمده شرکت بانک ملت (وبملت4)به شرح زیر می باشد.

بر اساس گزارش معاونت بازار، سه شنبه مورخ 21 /06 /1396، تعداد 757ر923ر683  سهم معادل 36 /1  درصد از سهام شرکت بانک ملت به ارزش  855 میلیارد ریال، توسط شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 به صورت یکجا و نقد و اقساط (طبق شرایط اعلامی) و به پایه هر سهم  250ر1 ریال عرضه و انجام شد . معامله مذکور تا احراز شرایط به صورت غیر قطعی باقی خواهد ماند.    معاونت بازار

2 ماه پیش 16:00 - 21 شهریور 1396