معامله 1420 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران


دیده بان بورس: در پایان معاملات تالار های بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه مورخ 20 شهریور96، در37هزار دفعه، تعداد 478 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 1 هزارو 420 میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 329 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 113 واحد افزایش به رقم 83369 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 43 واحد افزایش به رقم 58148 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 443 واحد افزایش رقم 183170واحد را تجربه کرد.

 بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را ایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، گل گهر، مخابرات ایران، پتروشیمی شیراز، شرکت ارتباطات سیار ایران، پالایش نفت اصفهان، گسترش نفت و گاز پارسیان و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به نام خود ثبت کردند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را سایپا، فولاد مبارکه اصفهان، پلی اکریل، کمک فنر ایندامین، فولاد مبارکه اصفهان(فولاد2)، آلومینیوم ایران، ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت بندرعباس (شبندر2)، پالایش نفت اصفهان(شپنا2) و آسان پرداخت پرشین (آپ2) به خود اختصاص دادند.

بازگشایی و توقف نماد معاملاتی

این در حالی است که نماد معاملاتی شرکت های سیمان فارس و خوزستان(سفارس)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سودنقدی،آسان پرداخت پرشین(آپ)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه و کربن ایران(شکربن)با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 و حق تقدم شرکت سیمان مازندران(سمازنح) جهت عرضه 641ر734ر5عدد حق تقدم استفاده نشده بازگشایی شدند.

همچنین نماد معاملاتی شرکت کارخانجات ایران مرینوس(نمرینو) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف شد.

بازار بدهی                   

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 110 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 111 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 21 میلیون و 378 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از 150 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

2 ماه پیش 18:00 - 20 شهریور 1396