فدراسیون جهانی بورس ها گزارش کرد: افزایش مشارکت سرمایه گذاران خرد در بازار های پیشرو


دیده بان بورس: فدراسیون جهانی بورس ها،اخیرا گزارشی را با موضوع افزایش مشارکت سرمایه گذاران خرد در بازار های پیشرو منتشر کرده است. در این گزارش که کار مشترک گروه کاری بازارهای پیشرو در فدراسیون است، داده های حاصل از 14 بورس دارای عضویت اصلی WFE استخراج و مورد مطالعه قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، فدراسیون جهانی بورس­ ها، اخیرا گزارشی را با موضوع افزایش مشارکت سرمایه­ گذاران خرد در بازار های پیشرو منتشر کرده است. در این گزارش که کار مشترک گروه کاری بازار­های پیشرو در فدراسیون است، داده های حاصل از 14 بورس دارای عضویت اصلی WFE استخراج و مورد مطالعه قرار گرفته است. این بـــورس­ ها شامل امان (اردن) کلمبیا، مالزی، کلمبو (سریلانکا) ، دبی ( امارات متحده عربی) ، انــدونزی، قزاقستان، مســـــکو ( روسیه)، مســــــــقـــط ( عمان)، فیلیپین، موریس، تایپه ، مصر و تایلند هستند.

 در مطالعه انجام شده ادبیات دانشگاهی مرتبط با میزان و نحوه مشارکت سرمایه ­گذاران خرد در بازار های پیشرو به همراه تحلیل داده ­های 14 بورس بررسی شده است. عواملی نظیر هزینه معاملات، نرخ­ های مالیاتی و برنامه های ارتقای سواد مالی و چگونگی تاثیر آنها بر گســـتره بازار ( تعداد افراد حقیقی سرمــــایه ­گذار) و عـــمق بــــازار ( سطح معاملات از حیث دفعات و ارزش) مورد مطالعه قرار گرفته و چندین مصاحبه برای مطالعه موردی و بـــســـط تحلیل ­های آماری انجام شده است.

از جمله یافته های اصلی گزارش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش نرخ بهره تاثیری منفی بر گستره و عمق بازار در میان سرمایه ­گذاران خرد خواهد داشت. در محیطی با نرخ بهره بالا، افزایش بیشتر این نرخ می ­تواند به کاهش تعداد معاملات خرد یا عمق بازار بینجامد. به علاوه، رشد درآمد ناخالص داخلی سبب افزایش مشارکت سهامداران خرد می­گردد. کاهش هزینه انجام معامله به تنهایی عامل جذب بیشتر سرمایه ­گذاران خرد نمی­شود مگر اینکه این کاهش با افت تمام هزینه­ های سرمایه ­گذاری از جمله هزینه­های تسویه و پایاپای همراه باشد. انجام برنامه ­های ارتقای سواد مالی حایز اهمیت است و ارتباطی مثبت­، بین این برنامه ­ها و دوره­های آموزشی با گستره و عمق بازار شناسایی شده است. بر اساس یافته­ ها، به نظر می رسد برنامه ­های آموزشی تاثیر بیشتری در افزایش گستره و عمق بازار­هایی داشته باشد که مشارکت اولیه سرمایه­گذاران خرد در آنها پایین است. حال آنکه، کاهش هزینه ­های سرمایه­ گذاری در بازار هایی که مشارکت اولیه سرمایه گذاران خرد در آنها بالا بوده، موثر­تر است.
3 ماه پیش 10:00 - 23 مرداد 1396