عبور ارزش معاملات بورس تهران از 1100 میلیارد ریال


دیده بان بورس: در پایان معاملات تالار های بورس اوراق بهادار تهران یکشنبه مورخ 22 مرداد96، در 42 هزار دفعه، تعداد 529 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از 1 هزارو 122میلیارد ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 323 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 101 واحد کاهش به رقم 81661 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 100 واحد کاهش به رقم 57244 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 64 واحد کاهش رقم 177859واحد را تجربه کرد.

 بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، بانک انصار، پتروشیمی جم، مخابرات ایران، خدمات انفورماتیک، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گل گهر، پتروشیمی مبین و بانک خاورمیانه به نام خود ثبت کردند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را گروه دارویی برکت(برکت2)، ایران ترانسفو(بترانس2)، فولاد مبارکه اصفهان، حق تقدم بین المللی توسعه ساختمان، پارس خودرو، پلی اکریل، سرمایه گذاری سپه(وسپه2)، پالایش نفت تهران و سرمایه گذاری خوارزمی به نام به خود اختصاص دادند.

بازگشایی و توقف نماد معاملاتی

این در حالی است که نماد معاملاتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (بورس) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، شرکت های کارگزاران بورس اوراق بهادار(کبورس)، نهادهای مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) با توجه به بازگشایی نماد اصلی،سبحان دارو(دسبحان) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، نیرو ترانس(بنیرو) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضاء هیئت مدیره، شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی(غشاذر) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، حق تقدم شرکت نیرو ترانس(بنیروح)با توجه به بازگشایی نماد اصلی بازگشایی شدند.

بازار بدهی       

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 10 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 10 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، بیش از 5 میلیون و 849 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از 62 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار مشتقه

در بازار اوراق مشتقه تعداد50 قرارداد به ارزش بیش از 210 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

اوراق تبعی

در بازار اوراق تبعی تعداد 67 میلیون و 800 هزار ورقه از اوراق اختیار فروش تبعی گروه دارویی برکت (هبرکت7051) به ارزش بیش 67 میلیون و 800 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

3 ماه پیش 18:00 - 22 مرداد 1396