طرح بزرگ مجلس شانزدهم


دیده بان بورس: مجلس شانزدهم شورای ملی در حالی تاسیس شد که بحث بر سر لایحه الحاقی یا گس گلشاییان در اواخر مجلس پانزدهم ادامه داشت، اما با توجه با اینکه عمر مجلس به پایان رسید این مجلس نتوانست تصمیمی در این مورد بگیرد. آغاز مجلس شانزدهم نیز با شبهه ای انتخاباتی شروع شد، اما با ورود نمایندگان تهران به مجلس و تاسیس کمیسیون نفت، مرحله جدیدی از مباحث مربوط به قرارداد الحاقی در مجلس به راه افتاد و حل مشکل نفت از اختیار دولت و مجلس خارج شد و در اختیار کمیسیون قرار گرفت. تا قبل از ملی شدن صنعت نفت، سهم ایرانیان از آن فقط 10 درصد بود، اما بعد از آن دولت اختیار کل نفت ایران را به دست گرفت. دولت های ساعد و علی منصور که از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفته بودند وقتی از اظهارنظر قطعی در مورد نفت اجتناب ورزیدند از دولت کناره گیری کردند و در نهایت مجلس در دوران رزم آرا این روند را طی کرد تا اینکه با کشته شدن رزم‌آرا نفت ملی شد.
8 ماه پیش 01:01 - 28 اسفند 1395