شنیده ای از یک سهم بورسی


حتايد : خبرها حاكى از نصب مكنده هاى غلات در بندر امام كه مبلغ بالغ بر ١٥٠ ميليارد تومان سرمايه گذارى صورت گرفته و همچنين برنده شدن مناقصه ١٤٩ ميليارد ريالى لايروبى در بندرانزلى از ديگر اتفاقات مهم شركت ميباشد .

8 ماه پیش 10:00 - 25 اسفند 1395