شنیده ای از یک سهم بورسی


ونفت : خبرها حاكى از قرارداد با شركت هيونداى براى اجراى فاز دوم پترو پالايش كنگان در قالب EPCF به مبلغ بالغ بر ٣ ميليارد يورو امضاء شده كه ٩٥ درصد اين مبلغ توسط هيونداى از منابع خارجى تامين مالى خواهد شد .

8 ماه پیش 11:30 - 24 اسفند 1395