شنیده ای از یک سهم بورسی


تايرا : خبرها حاكى از تفاهنامه نهايى همكارى با شركت اوكسوز لهستان براى صادرات سه هزار دستگاه تراكتور به ارزش ٢٠ ميليون يورو ميباشد .

9 ماه پیش 10:00 - 10 اسفند 1395