شنیده ای از یک سهم ساختمانی


دیده بان بورس: شنیده ها از فروش املاک شرکت سخت آژند در آینده نزدیک خبر می دهند.بر اساس آخرین اطلاعات خریدار پروژه چابکسر با شرکت به توافق رسیده است.
9 ماه پیش 16:43 - 09 اسفند 1395