شنیده ای از گروه سیمانی


گروه سيمانى : شنيده ميشود نشستى در تاريخ ٩ اسفند جهت افزايش ٣٠ درصدى قيمت سيمان براى سال آينده حكايت دارد .

9 ماه پیش 09:00 - 07 اسفند 1395