شنیده ای از یک سهم قطعه ساز


خشرق : شنیده هایی از تکمیل دو‌پروژه حیاتی خشرق در پایان اسفند و وصول مطالبات ۱۱۰ میلیارد تومنی از خودروسازان و تعدیل مثبت حکایت دارد

9 ماه پیش 09:00 - 07 اسفند 1395