یکشنبه 26 دی کلید می خورد: پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری در بورس تهران


دیده بان بورس: واحدهای صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری، از یکشنبه مورخ 26 / 10 / 1395 لغایت روز شنبه مورخ 02 / 11 / 1395 از طریق بورس اوراق بهادار تهران پذیره نویسی می شود.

 به گزارش روابط عمومی بورس تهران به نقل ازاداره ابزار های نوین مالی،  صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری در نظر دارد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور را از یکشنبه مورخ 26 / 109 / 1395 لغایت روز شنبه مورخ  02 / 11 / 1395، ازطریق بازار ابزارهای نوین مالی بورس اوراق بهادار تهران پذیره نویسی نماید.

مدیر این صندوق تأمین سرمایه بانک مسکن، موسس آن شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) می­ باشد. متولی شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق(سهامی خاص)و بازارگردان آن نیز تأمین سرمایه بانک مسکن )سهامی خاص(می ­باشد. 

نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل پذیره نویسی: 95000000 واحد ، تعداد واحدهای سرمایه گذاری مالک زمین: 170000000 واحد و تعداد 27000000 واحد تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری در نظر گرفته ­شده است. همچنین مبلغ اسمی هر واحد: 10,000 ریال می باشد.

 همچنین هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به ساخت پروژه ی ساختمانی نگین شهر ری (دولت آباد)، پیش فروش یا فروش واحدهای ساختمانی یاد شده طبق اساسنامه و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران است.

یادآوری می شود موضوع فعالیت صندوق، جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی مندرج در امیدنامه صندوق از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یادشده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است.

علاقه مندان می توانند برای اطلاع از جزئیات به اطلاعیه شماره 17981 /181 مورخ 22 / 10 /1395 منتشره در سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران  و یا اینجا مشاهده کنند.

10 ماه پیش 17:35 - 22 دی 1395