"حسیر" ٢٠٩ تومان قیمت خورد/ موفقیت دومین عرضه اولیه به روش ثبت سفارش


دیده بان بورس: دقایقی قبل عرضه اولیه ریل سیر کوثر به روش ثبت سفارش انجام شد و هر سهم آن ٢٠٩٠ ریال قیمت خورد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، ٥٩ هزار و ٧٨١ شخص حقیقی و حقوقی موفق به خرید سهام «حسیر» شدند و تسهیم حجم عرضه به متقاضیان خرید در حال انجام است.

ادامه دارد...

10 ماه پیش 13:35 - 22 دی 1395