تأسیس شرکت‌های جدید در ولز انگلیس 26 درصد کاهش یافت


دیده بان بورس: تحقیقات بانک لویدز انگلیس نشان می‌دهد تأسیس شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی جدید در ولز انگلیس نسبت به سالهای گذشته کاهش ۲۶ درصدی را تجربه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از بی‌بی‌سی، تحقیقات صورت گرفته از سوی بانک خصوصی لویدز انگلیس نشان می‌دهد تأسیس شرکت‌های جدید و آغاز فعالیت‌های اقتصادی نوبنیاد در منطقه ولز انگلیس طی 5 سال گذشته 26 درصد کاهش یافته است.

این آمار برای کل انگلیس شاهد کاهش 19 درصدی است که خود انگلیس شاهد کاهش 20 درصدی و منطقه اسکاتلند نیز شاهد کاهش 3 درصدی تأسیس شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی جدید بوده است.

آمار ارائه شده از سوی این بانک خصوصی نشان می‌دهد تنها نیمی از فعالیت‌های اقتصادی در اسکاتلند شاهد رشد بوده است. طی 12 ماه منتهی به ماه نوامبر سال 2011 منطقه ولز انگلیس شاهد تأسیس و راه‌اندازی 23 هزار و 195 شرکت و فعالیت اقتصادی بوده است که در 12 ماه منتهی نوامبر سال 2016 این رقم به 17 هزار و 89 واحد کاهش یافته است.

در این میان منطقه انگلیس ولز شاهد بیشترین کاهش تأسیس شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری جدید بوده است.

به گفته جو هریس یکی از کارشناسان ارشد بانک لویدز، کاهش اخیز تأسیس شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی جدید به دلیل تداوم فضای اقتصادی نامطمئن و مبهم در انگلیس است.

انتهای پیام/

10 ماه پیش 11:50 - 22 دی 1395