شنیده ای از یک سهم بیمه ای


بيمه حافظ : خبرها حاكى از موافقت سهامداران اين شركت و كسب مجوزهاى لازم از بيمه مركزى و سازمان بورس براى افزايش ١٠٠ درصدى ميباشد .

11 ماه پیش 09:30 - 18 دی 1395