شنیده ای از یک سهم فرابورسی


دبالك : خبرها حاكى از مشاركت و مذاكرات با شركت هاى چينى و هندى به افتتاح نمايندگى اين شركت ها بپردازد كه در اين صورت كارمزدى بابت فروش محصولات دريافت خواهد كرد .

11 ماه پیش 09:30 - 18 دی 1395