شنیده ای از یک سهم سیمانی


سخاش : خبرها حاكى از انعقاد قرارداد ترانزيت ٧ هزار و پانصد تن سيمان اين شركت به كشورهاى بلاروس و اكراين ميباشد .

11 ماه پیش 09:00 - 18 دی 1395