شنیده ای از یک سهم فلزی


ذوب : شنيده ميشود كه ذوب آهن اصفهان در آستانه عقد قرارداد فروش ١٠ هزار تن ميلگرد به يك كشور اروپايى است .

11 ماه پیش 10:00 - 15 دی 1395