راه‌آهن اصفهان به بوشهر


دیده بان بورس: روزنامه اطلاعات در تاریخ 13 دی‌ماه سال 1320 از احداث راه‌آهن بین اصفهان و بوشهر خبر داده بود.  در متن این خبر آمده است: «به‌طوری‌که خبرنگار اداره تلگراف از شهرضا اطلاع می‌دهد، در نظر گرفته شده است که راه‌آهن بین اصفهان - شیراز و از شیراز تا بوشهر کشیده شود و همچنین جاده اتومبیل‌رو اصفهان تا بوشهر آسفالت شود. اینک چند روز است که اداره راه شن‌ریزی جاده را به مناقصه گذاشته و مقاطعه‌کاران در تمام طول جاده مشغول جمع‌آوری شن و ریگ برای جاده می‌باشند.»
11 ماه پیش 01:00 - 14 دی 1395