زادروز ولیعهد ثانی


دیده بان بورس: محمد شاه سومین شاه از دودمان قاجار در 14 شهریور 1227 به‌دنیا آمد. ولیعهدی او با مرگ پدر ولیعهدش عباس میرزا به دلیل بیماری جلو افتاد و به ولیعهد ثانی شهرت یافت؛ اما ولیعهدی‌اش تنها یک سال و دو روز به طول انجامید و با مرگ فتحعلی‌شاه، قدرت را در دست گرفت. او اولین پادشاهی بود که به تأسی از پدر دانشجویانی را برای یادگیری علوم جدید به خارج از کشور اعزام کرد و در همین زمان بود که نخستین دستگاه چاپ به ایران وارد شد و آموزش به شیوه نوین درون کشور مورد توجه قرار گرفت. واقعه مهمی که در زمان حکومت وی روی داد جدایی سلیمانیه از ایران بود که اداره آن را تحت فشار انگلیس و روسیه به عثمانی واگذار کرد. محمدشاه سرانجام در سن چهل و دوسالگی براثر بیماری نقرس درگذشت. قبر وی در حرم حضرت معصومه(س) قرار دارد.
11 ماه پیش 01:00 - 14 دی 1395