شنیده ای از دو سهم بورسی


ومعادن : خبرها حاكى از افتتاح ٧ طرح توسعه تا پايان سالجارى از جمله سنگ آهن همدان ، چادرملو ، گندله سازى اردكان ، آهن اسفنجى گل گهر كرمان و كارخانه كك طبس در دستور كار قرار گرفت .

حتايد : شنيده ها حاكى از برنده شدن تايدواتر در مزايده اپراتور ترمينال دو بندر شهيد رجايى بگوش ميرسد .

11 ماه پیش 11:00 - 13 دی 1395