شنیده ای از یک سهم قطعه ساز


خنصير : شنيده ها حاكى از اعلام مجمع فوق العاده جهت افزايش سرمايه ٤٦ درصدى تا پايان سال دارد .

11 ماه پیش 09:30 - 12 دی 1395