شنیده ای از یک سهم بورسی


شاراك : شنيده ميشود كه شركت از محل حد فاصل نرخ از مبادله اى و نرخ آزاد ميتواند بودجه امسال را پوشش و بالاى ١٠٠ تومان براى سال آينده اعلام نمايد .

10 ماه پیش 11:30 - 11 دی 1395