شنیده ای از یک سهم خودرویی


سايپا : خبرها حاكى از سر گرفتن قرارداد با شركت نيسان و بهبود شركت هاى زير مجموعه ميباشد .

10 ماه پیش 11:30 - 11 دی 1395