شنیده ای از یک سهم خودرویی


خپارس : خبرها از مدير عامل سايپا حاكى از اعلام سود ١٠ تومانى معادل ٢٠٠ ميليارد تومان براى سال ٩٦ با توجه به افزايش توليد و فروش شركت ميباشد .

11 ماه پیش 10:30 - 08 دی 1395