شنیده ای از گروه کاغذی


گروه كاغذى : خبرها حاكى از بهره بردارى از بزرگترين كارخانه توليد كاغذ از سنگ آهن توسط هلدينگ آتيه صبا در همدان با ظرفيت بالغ بر ٦٠ هزار تن با رويكرد جلوگيرى از خروج ارز و اشتغال زايى پايدار آغاز شد .

11 ماه پیش 10:00 - 05 دی 1395