شنیده ای از یک سهم خودرویی


خپارس : خبرها حاكى از موفقيت به كسب عنوان سبز در همپوشانى و انطباق نتايج كيفى با تيم رنو مركزى شد ، كه بصورت سه ماهه در تمام كارخانه هاى رنو در دنيا انجام ميشود .

11 ماه پیش 11:00 - 04 دی 1395