شنیده ای از یک سهم بورسی


نفت سپاهان : خبرها حاكى از توليد روغن موتور جت در ايران و نهايى شدن قرارداد با چند شركت بين المللى ميباشد .

11 ماه پیش 09:30 - 30 آذر 1395