شنیده ای از یک سهم بورسی


ركيش : نخستين جايگاه CNG مجهز به دستگاه پرداخت الكترونيكى توسط شركت كارت اعتبارى كيش افتتاح شد كه قرار بر نصب ٢٥٠٠ دستگاه در تمام جايگاههاى كشور ميباشد .

11 ماه پیش 09:30 - 28 آذر 1395