شنیده ای از یک سهم خودرویی


سايپا : خبرها از صادرات خودرو و قطعات به الجزاير به عنوان بازار هدف جديد ميباشد كه تا پايان سال ٩٥ سايت اين شركت افتتاح و به بهره بردارى ميرسد .

11 ماه پیش 09:00 - 28 آذر 1395